Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zmiana sposobu obsługi odbiorców ciepła

Szanowni Odbiorcy !!!

Informujemy, że w związku z zagrożeniem wynikającym z rozprzestrzeniania się tzw. koronawirusa (COVID – 19), w trosce o bezpieczeństwo zarówno pracowników Spółki jak i interesantów, zgodnie z Zarządzeniem nr 2/2020 Zarządu MPEC Przemyśl Sp. z o.o., począwszy od dnia 16 marca 2020r. do odwołania

OBSŁUGA KLIENTÓW ODBYWAŁA SIĘ BĘDZIE WEDŁUG PONIŻSZYCH ZASAD

Wszystkie sprawy związane z obsługą odbiorców prosimy zgłaszać zgodnie z poniżej przedstawionym zakresem kompetencyjnym i tematycznym:

W sprawach dotyczących:
 • zawierania, zmiany i rozwiązania umów sprzedaży ciepła;
 • rozliczeń za ciepło i wystawiania faktur za ciepło;
 • obsługi Internetowego Biura Obsługi Klienta;
 • bieżących płatności za ciepło;
 • zaległości w opłatach za ciepło oraz odsetek naliczonych z tego tytułu;
Prosimy o kontakt z Kierownikiem Działu Umów i Rozliczeń – Tomaszem Szczerbowskim
tel. 533-378-306


W sprawach dotyczących:
 • możliwości i zasad przyłączania obiektów do sieci ciepłowniczej;
 • umów o przyłączenie obiektów do sieci ciepłowniczej;
 • warunków technicznych dotyczących przyłączenia obiektów do sieci ciepłowniczej;
 • w pozostałych sprawach związanych z realizacją zadań inwestycyjnych – przyłączaniem obiektów do sieci ciepłowniczej;
Prosimy o kontakt z Kierownikiem Działu Rozwoju i Inwestycji – Sławomirem Płoszajem
tel. 519-116-391


Z podanymi wyżej osobami prosimy kontaktować się w dni robocze w godz. 8.00 – 15.00

W pozostałych sprawach dotyczących w szczególności:
 • zgłaszania awarii i zakłóceń w dostarczaniu ciepła;
 • wstrzymania dostaw ciepła do obiektów (zakończenia sezonu grzewczego)
Prosimy kontaktować się z Dyspozytorem Ruchy pod całodobowym nr tel.:
16 670-03-71; 519-147-071 lub pod nr Pogotowia Ciepłowniczego - tel. 993.


Sprawy związane z obsługą odbiorców można również zgłaszać:
 • na adres e-mailowy:
 • za pomocą indywidualnego konta IBOK (dla odbiorców zarejestrowanych w systemie IBOK).
Jednocześnie, chcąc usprawnić komunikację z naszymi odbiorcami informujemy, że wszelkie zgłoszenia kierowane do nas drogą elektroniczną (e-mail) na adres: będą rozpatrywane i uwzględniane na podobnych zasadach jak przy zgłoszeniu osobistym w siedzibie naszego przedsiębiorstwa.

Korespondencję listową
prosimy umieszczać w skrzynce pocztowej znajdującej się przy wejściu głównym do budynku administracyjnego przy ul. Płowieckiej 8

Kasa
mieszcząca się w siedzibie MPEC będzie nieczynna. Wpłaty prosimy dokonywać na konto bankowe Spółki.

W sytuacji, gdy Państwa sprawy nie uda się nam rozwiązać telefonicznie lub e-mailowo, ustalimy w porozumieniu z Państwem indywidualny i dogodny dla Państwa sposób załatwienia sprawy.


Równocześnie informujemy, że w powyższym okresie MPEC Przemyśl Sp. z o.o. będzie realizował w sposób ciągły dostawę ciepła do Państwa obiektów.


Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.