Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Program antywirusowy Eset Endpoint Protection Standard

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - PRZETARG NA ZAKUP PROGRAMU ANTYWIRUSOWEGO

o wartości zamówienia nie przekraczającego 30.000 Euro

w trybie

ZAPYTANIA O CENĘ

 
 1. ZAMAWIAJĄCY

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o. ul. Płowiecka 8,37-700 Przemyśl
tel.: 16 670-74-02
fax: 16 670-53-84
e-mail:
web: www.mpec.przemysl.pl
KRS: 0000127415
NIP: 795-020-07-28
REGON: 650024129

 1. TRYB I KATEGORIA ZAMÓWIENIA

Tryb zamówienia - zapytanie o cenę
Kategoria zamówienia - dostawa.

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Program antywirusowy Eset Endpoint Protection Standard
wersja wielostanowiskowa - na 60 stanowisk
licencja na okres - 2 lata

 1. TRYB POSTĘPOWANIA

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w MPEC Przemyśl Sp. z o.o.

 1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
 • Ofertę prosimy przesłać w formie elektronicznej na adres email Zamawiającego w terminie do dnia 12 marca 2020r. do godz. 12.00
 • Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 marca 2020r. o godz. 12.30 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Płowieckiej 8 w Przemyślu.
 1. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA - DOSTAWY

Dostawa przedmiotu zamówienia do dnia 16 marca 2020r.

 1. WARUNKI PŁATNOŚCI

Płatność przelewem w terminie nie krótszym niż 14 dni od daty dostawy.

 1. KRYTERIUM OCENY OFERTY

Ocena oferty dokonana zostanie na podstawie poniższych kryteriów:

 1. Cena oferty – 100%
 1. INFORMACJE DODATKOWE

Informacji dodatkowych w sprawie postępowania udziela w dni robocze w godz. 7.00 – 15.00 Krzysztof Kalinowski – tel. mob. 501 336 945 
e-mail: 

Przemyśl, dnia 10.03.2020r.W załączeniu zamieszczamy skan protokołu z rozstrzygnięcia przetargu

PDFProtokół z rozstrzygnięcia przetargu (217,14KB)