Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Pompy c.o. i c.w.u.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM

o wartości zamówienia nie przekraczającego 30.000 Euro

w trybie

ZAPYTANIA O CENĘ

 
 1. ZAMAWIAJĄCY

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o. ul. Płowiecka 8,37-700 Przemyśl
tel.: 16 670-74-02
fax: 16 670-53-84
e-mail: mpec@mpec.przemysl.pl
web: www.mpec.przemysl.pl
KRS: 0000127415
NIP: 795-020-07-28
REGON: 650024129

 1. TRYB I KATEGORIA ZAMÓWIENIA

Tryb zamówienia - zapytanie o cenę
Kategoria zamówienia - dostawa

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Pompy obiegowe c.o. i c.w.u. według specyfikacji zgodnie z załącznikiem nr 1

 1. TRYB POSTĘPOWANIA

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w MPEC Przemyśl Sp. z o.o.

 1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć (w jednym egzemplarzu) lub przesłać w formie elektronicznej do Zamawiającego na adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o. o., 37-700 Przemyśl ul. Płowiecka 8, lub w terminie do dnia 21 lutego 2020r. do godz. 15.00

 1. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Dostawa przedmiotu zamówienia do 31 marca 2020r.

 1. WARUNKI PŁATNOŚCI

Płatność przelewem w terminie nie krótszym niż 14 dni od daty dostawy.

 1. KRYTERIUM OCENY OFERTY

Ocena oferty dokonana zostanie na podstawie poniższych kryteriów:

 1. Cena oferty – 100%
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru wariantu I lub II z najniższą ceną.
 1. INFORMACJE DODATKOWE

Informacji dodatkowych w sprawie ogłoszenia udziela w godz. 7.00 – 15.00: Andrzej Jurkowski – tel. 513-087-845, e-mail:

Przemyśl, dnia 17.02.2020r.

 

Załącznik nr 1

Lp

Wariant I

Wariant II - Pompa równoważna

 

 

Typ pompy

Cena za 1 szt.

Typ pompy

Cena za 1 szt.

Il. Szt.

1.

25PWr 80 C/korpus: brąz/  

 

 

 

1

2.

Magna 3 40-120F /kołnierzowa/

 

 

 

2

3.

Magna 3 50-120F /kołnierzowa/

 

 

 

2

4.

Magna 3 65-120F /kołnierzowa/

 

 

 

1

 

Razem

 

Razem

 

 


 

W załączeniu zamieszczamy skan ogłoszenia i rozstrzygnięcia w formacie pdf

PDFOgłoszenie o zamówieniu sektorowym na pompy (562,48KB)

PDFRozstrzygnięcie przetargu (431,13KB)