Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:
 • Pozostałe informacje i ogłoszenia

  30.12.2021r.

  31 GRUDNIA 2021R. MPEC PRACUJE W GODZ. 7.00 - 12.00

  Informujemy, że w dniu 31 grudnia 2021r. (piątek) wszystkie działy przedsiębiorstwa, za wyjątkiem Wydziału Sieci i Węzłów, pracowały będą w godz. 7.00 - 12.00. W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o załatwianie wszelkich spraw w naszym przedsiębiorstwie w powyższych godzinach lub w innym terminie. Równocześnie informujemy, że służby eksploatacyjne MPEC oraz Pogotowie Ciepłownicze będą pracowały w trybie ciągłym.

   

  21.12.2021r.

  24 GRUDNIA 2021R. DNIEM WOLNYM OD PRACY W MPEC PRZEMYŚL SPÓŁKA Z O.O.

  Informujemy, że w dniu 24 grudnia 2021r. (piątek) nieczynne będą wszystkie działy przedsiębiorstwa, za wyjątkiem Wydziału Sieci i Węzłów. W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o załatwianie wszelkich spraw w naszym przedsiębiorstwie w innym terminie. Równocześnie informujemy, że służby eksploatacyjne MPEC oraz Pogotowie Ciepłownicze będą pracowały w trybie ciągłym.

   

  10.11.2021r.

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

  Przedmiotem zamówienia jest budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku 1F przy ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego w Przemyślu. Oferty prosimy składać do dnia 26.11.2021r.

  >>>Więcej informacji tutaj >>>

   

  21.09.2021r.

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM W TRYBIE POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

  Przedmiotem zamówienia jest badanie sprawozdań finansowych MPEC Przemyśl Spółka z o.o. za rok 2021 i 2022 Oferty prosimy składać do dnia 15.10.2021r.

  >>>Więcej informacji tutaj >>>

   

  03.09.2021r.

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

  Przedmiotem zamówienia jest budowa przyłączy ciepłowniczych do czterech budynków mieszkalnych przy ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego w Przemyślu - wg dokumentacji. Oferty prosimy składać do dnia 17.09.2021r.

  >>>Więcej informacji tutaj >>>

   

  16.08.2021r.

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

  Przedmiotem zamówienia jest dostawa trzech węzłów cieplnych - wg dokumentacji. Oferty prosimy składać do dnia 31.08.2021r.

  >>>Więcej informacji tutaj >>>

   

  01.07.2021r.

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

  Przedmiotem zamówienia jest budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku mieszkalnego przy ul. Leszczyńskiego w Przemyślu - wg dokumentacji. Oferty prosimy składać do dnia 16.07.2021r.

  >>>Więcej informacji tutaj >>>

   

  31.05.2021r.

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

  Przedmiotem zamówienia jest dostawa czterech węzłów cieplnych - wg dokumentacji. Oferty prosimy składać do dnia 09.06.2021r.

  >>>Więcej informacji tutaj >>>

   

  28.05.2021r.

  Od dnia 4 czerwca 2021r. 

  WCHODZI W ŻYCIE ZMIANA TARYFY DLA CIEPŁA

  W zakresie cen i stawek opłat za ciepło, których poziom liczony globalnie dla całego przedsiębiorstwa jest wyższy średnio o 8,38 % od dotychczas obowiązujących.

  >>>Taryfa dla ciepła >>>

   

  21.05.2021r.

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

  Przedmiotem zamówienia jest budowa przyłączy ciepłowniczych do dwóch budynków mieszkalnych przy ul. Żołnierzy 2 Korpusu Polskiego w Przemyślu - wg dokumentacji. Oferty prosimy składać do dnia 07.06.2021r.

  >>>Więcej informacji tutaj >>>

   

  01.04.2021r.

  2 KWIETNIA 2021R. DNIEM WOLNYM OD PRACY W MPEC PRZEMYŚL SPÓŁKA Z O.O.

  Informujemy, że w dniu 2 kwietnia 2021r. (piątek) nieczynne będą wszystkie działy przedsiębiorstwa, za wyjątkiem Wydziału Sieci i Węzłów oraz Wydziału Ciepłownia. W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o załatwianie wszelkich spraw w naszym przedsiębiorstwie w innym terminie. Równocześnie informujemy, że służby eksploatacyjne MPEC oraz Pogotowie Ciepłownicze będą pracowały w trybie ciągłym.

   

  09.03.2021r.

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

  Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci ciepłowniczej i przyłączy ciepłowniczych przy ul. Tatarskiej w Przemyślu - wg dokumentacji. Oferty prosimy składać do dnia 23.03.2021r.

  >>>Więcej informacji tutaj >>>

   

  01.03.2021r.

  Od dnia 1 marca 2021r. nastąpiła

  ZMIANA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA USŁUGI I CZYNNOŚCI DODATKOWE REALIZOWANE PRZEZ MPEC

  na podstawie cennika wspomnianych czynności. Wspomniana zmiana (wzrost o wskaźnik inflacji w 2020r. opublikowany przez Prezesa GUS, wynoszący 3,4%) dotyczy opłat wyszczególnionych w cenniku w cz. VIII, cz. IX pkt 1 oraz cz. X pkt 1 i 2. Wysokość pozostałych opłat za czynności ujęte w cenniku pozostaje bez zmian.

  >>>Cennik za usługi i czynności dodatkowe >>>

   

  01.03.2021r.

  Od dnia 1 marca 2021r. 

  WCHODZI W ŻYCIE NOWA TARYFA DLA CIEPŁA

  Poziom cen i stawek opłat ujętych w nowej taryfie, liczony globalnie dla całego przedsiębiorstwa jest niższy średnio o 2,18 % niż w taryfie dotychczas stosowanej.

  >>>Taryfa dla ciepła >>>

   

  01.03.2021r.

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ

  Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw płynnych silnikowych ON i PB 95 - tankowanie pojazdów Zamawiającego na stacjach benzynowych Oferenta w okresie 01.04.2021 - 31.03.2022. Oferty prosimy składać do dnia 19.03.2021r.

  >>>Więcej informacji tutaj >>>

   

  03.02.2021r.

  OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU OFERTOWYM

  Przedmiotem sprzedaży prowadzonej przez MPEC w procedurze przetargu ofertowego jest samochód ciężarowy marki KIA K 2900. Oferty zakupowe prosimy składać do dnia  25.02.2021r. do godz. 12.30

  >>>Więcej informacji tutaj >>>

   

  18.12.2020r.

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

  Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci ciepłowniczej przez most i wiadukt w drodze obwodowej Miasta Przemyśla w rejonie ul. Sanowej i E. Plater - wg dokumentacji. Oferty prosimy składać do dnia 14.01.2021r. 20.01.2021r.

  W dniu 11.01.2021r. - modyfikacja treści ogłoszenia w zakresie parametrów technicznych, terminów wniesienia wadium, składania ofert, otwarcia ofert i wyboru oferenta.

  >>>Więcej informacji tutaj >>>

   

  03.12.2020r.

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

  Przedmiotem zamówienia jest zakup samochodu ciężarowego do 3,5 tony - zabudowa - skrzyniowy z podwójną kabiną.  Oferty prosimy składać do dnia 14.12.2020r. 16.12.2020r. 17.12.2020r.

  W dniu 10.12.2020r. - modyfikacja treści ogłoszenia w zakresie parametrów technicznych (pojemności silnika) i terminów składania ofert, otwarcia ofert i wyboru oferenta.

  W dniu 15.12.2020r. - modyfikacja treści ogłoszenia w zakresie parametrów technicznych (pojemności silnika) i terminów składania ofert, otwarcia ofert i wyboru oferenta.

  >>>Więcej informacji tutaj >>>

   

  01.12.2020r.

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług na roboty ziemne, ze szczególnym uwzględnieniem wykonywania prac w trybie obsługi awarii oraz w zakresie utrzymania zimowego posesji MPEC przy ul. Płowieckiej 8 w Przemyślu.  Oferty prosimy składać do dnia 14.12.2020r.

  >>>Więcej informacji tutaj >>>

   

  23.09.2020r.

  UTRUDNIENIA W RUCHU ZWIĄZANE Z BUDOWĄ PRZYŁĄCZA CIEPŁOWNICZEGO

  W związku z budową przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Franciszkańskiej 18, w dniach 1 - 9 października b.r. nastąpią utrudnienia w ruchu kołowym i pieszym w rejonie prowadzonych prac.

  >>>Więcej informacji tutaj >>>

   

  08.09.2020r.

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompaktowych węzłów cieplnych wg wytycznych technicznych. Oferty prosimy składać do dnia 17.09.2020r.

  >>>Więcej informacji tutaj >>>

   

  10.07.2020r.

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

  Przedmiotem zamówienia jest budowa przyłączy ciepłowniczych wysokoparametrowych według specyfikacji.  Oferty prosimy składać do dnia 22.07.2020r.

  >>>Więcej informacji tutaj >>>

   

  19.06.2020r.

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ

  Przedmiotem zamówienia jest zakup kamer cyfrowych (zestawu monitoringowego) według specyfikacji.  Oferty prosimy składać do dnia 02.07.2020r.

  >>>Więcej informacji tutaj >>>

   

  26.05.2020r.

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ

  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi - montaż licznika ciepła DN 300 w ciepłowni Zasanie  Oferty prosimy składać do dnia 09.06.2020r.

  >>>Więcej informacji tutaj >>>

   

  15.04.2020r.

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ

  Przedmiotem zamówienia jest zakup serwera według specyfikacji. Oferty prosimy składać do dnia 24.04.2020r.

  >>>Więcej informacji tutaj >>>

   

  17.03.2020r.

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA DOSTAWĘ MIAŁU WĘGLOWEGO

  Przedmiotem zamówienia jest dostawa miału węglowego na sezon grzewczy 2020/2021 w ilości ok. 25.000 ton dostarczanego na plac składowy opału Zamawiającego w okresie wrzesień 2020 - kwiecień 2021 zgodnie z harmonogramem. Oferty prosimy składać do dnia 27.04.2020r.

  >>>Więcej informacji tutaj >>>

   

  16.03.2020r.

  ZMIANA SPOSOBU OBSŁUGI ODBIORCÓW CIEPŁA I POZOSTAŁYCH KONTRAHENTÓW

  W związku z zagrożeniem wynikającym z rozprzestrzeniania się tzw. koronawirusa, od dnia 16.03.2020r. do odwołania nastąpi zmiana sposobu obsługi odbiorców ciepła i pozostałych kontrahentów MPEC. 

  >>>Więcej informacji tutaj >>>

   

  10.03.2020r.

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ

  Przedmiotem zamówienia jest zakup programu antywirusowego Eset Endpoint Protection Standard na 60 stanowisk komputerowych. Oferty prosimy składać do dnia 12.03.2020r.

  >>>Więcej informacji tutaj >>>

   

  03.03.2020r.

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ

  Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw płynnych silnikowych ON i PB 95 - tankowanie pojazdów Zamawiającego na stacjach benzynowych Oferenta w okresie 01.04.2020 - 31.03.2021. Oferty prosimy składać do dnia 19.03.2020r.

  >>>Więcej informacji tutaj >>>

   

  17.02.2020r.

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ

  Przedmiotem zamówienia jest dostawa 6 pomp obiegowych c.o. i c.w.u. wg podanej specyfikacji. Oferty prosimy składać do dnia 21.02.2020r.

  >>>Więcej informacji tutaj >>>

   

  06.02.2020r.

  Od dnia 1 lutego 2020r. nastąpiła

  ZMIANA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA USŁUGI I CZYNNOŚCI DODATKOWE REALIZOWANE PRZEZ MPEC

  na podstawie cennika wspomnianych czynności. Wspomniana zmiana (wzrost o wskaźnik inflacji w 2019r. publikowany przez Prezesa GUS, wynoszący 2,3%) dotyczy opłat wyszczególnionych w cenniku w cz. VIII, cz. IX pkt 1 oraz cz. X pkt 1 i 2. Wysokość pozostałych opłat za czynności ujęte w cenniku pozostaje bez zmian.

  >>>Cennik za usługi i czynności dodatkowe >>>

   

  14.01.2020r.

  Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o. informuje wszystkich Odbiorców i Użytkowników Ciepła Systemowego o

  PLANOWANEJ PRZERWIE W DOSTAWIE CIEPŁA w dniach od 06.07.2020r. do 12.07.2020r.

  Terminy przerw w dostawach ciepła (ciepłej wody użytkowej) z poszczególnych węzłów cieplnych

  >>> więcej informacji >>>

   

  31.12.2019r.

  Informujemy, że w dniu dzisiejszym obsługa odbiorców ciepła przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Sp. z o.o. odbywała się będzie w godz. 7.00 - 12.00.

  Równocześnie informujemy, że służby eksploatacyjne MPEC oraz Pogotowie Ciepłownicze będą pracowały w trybie ciągłym.