Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ochrona Danych Osobowych - Kontrahenci MPEC

 

Klauzula informacyjna zgodna z RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o., ul. Płowiecka 8, 37-700 Przemyśl,
  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: tel. 16 670-41-53 wewn. 250 / iod@mpec.przemysl.pl,
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.,
  4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowychbędą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych lub podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia,
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat / lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora,
  6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  7. przysługuje Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa UODO),
  8. podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednakże odmowa w tym zakresie może skutkować odmową zawarcia umowy.