Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wpływie wytwarzania ciepła w roku 2017 na środowisko w zakresie emisji dwutlenku węgla, dwutlenku siarki, tlenków azotu, pyłów i radioaktywnych odpadów

Informacja opublikowana na podstawie § 23 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz.U.2007.16.92)


Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o. wytwarza ciepło w jednym źródle ciepła - ciepłowni Zasanie, zlokalizowanej w Przemyślu przy ul. E. Plater 8.

W roku 2017 zostało wytworzone 528.571 GJ ciepła.

Emisja zanieczyszczeń pyłowych i gazowych w 2017 roku:

CO2 (dwutlenek węgla) - 55.987 Mg
SO2 (dwutlenek siarki) - 93 Mg
NOx (tlenki azotu) - 58 Mg
CO (tlenek węgla) - 12 Mg
pył całkowity - 16 Mg
opady radioaktywne - nie wystąpiły