Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

Obsługa odbiorców prowadzona jest przez poszczególne działy przedsiębiorstwa, w ramach przydzielonych obszarów kompetencyjnych. 

Jeżeli chcecie Państwo uzyskać informacje o:

  • fakturach i płatnościach,
  • stosowanych taryfach i cennikach,
  • trybie zawierania umów sprzedaży ciepła

prosimy o kontakt z pracownikami Działu Sprzedaży i Marketingu
budynek siedziby Spółki w Przemyślu przy ul. Płowiecka 8, I piętro, pok. nr 21, 22, 23
tel. 16 670-74-02 wew. 237, 239, 245, 240 lub 268

 Więcej szczegółowych danych kontaktowych Działu Sprzedaży i Marketingu

Dział Sprzedaży i Marketingu

Kierownik Działu Sprzedaży i Marketingu
Małgorzata Panek
pok. nr 21
nr wewn.: 268
e-mail:

Specjalista ds. Umów i Strategii Marketingowej
Marek Król
pok. nr 23
nr wewn.: 240
e-mail:

Specjalista ds. Ekonomicznych i Rozliczeń z Odbiorcami
Agnieszka Majewska
pok. nr 22
nr wewn.: 237
e-mail:

Referent ds. Sprzedaży i Rozliczeń
Małgorzata Nowakowska
pok. nr 22
nr wewn.: 239
e-mail:


Jeżeli chcecie Państwo uzyskać informacje o:

  • procedurze, warunkach i kosztach przyłączenia obiektu się do sieci ciepłowniczej,
  • warunkach technicznych dostawy ciepła do obiektu

prosimy o kontakt z pracownikami Działu Rozwoju i Inwestycji
budynek siedziby Spółki w Przemyślu przy ul. Płowiecka 8, I piętro, pok. nr 16 - 19
tel. 16 670-74-02 wew. 246, 248 lub 249.

 Więcej szczegółowych danych kontaktowych Działu Rozwoju i Inwestycji

Dział Rozwoju i Inwestycji

Kierownik Działu Rozwoju i Inwestycji
Sławomir Płoszaj
pok. nr 16
nr wewn.: 246
e-mail:
Sławomir Płoszaj

Starszy Inspektor ds. Technicznych
Damian Ochenduszkiewicz
pok. nr 19
nr wewn.: 249
e-mail:

Inspektor ds. Technicznych
Wiktor Kurosz
pok. nr 18
nr wewn.: 248
e-mail:

Starszy Inspektor ds. Technicznych
Anna Bielańska
pok. nr 18
nr wewn.: 248
e-mail:

Specjalista ds. Elektrycznych
Władysław Procyk
pok. nr 17
nr wewn.: 247
e-mail:

Specjalista ds. Technicznych
Bożena Martyńska
pok. nr 17
nr wewn.: 247
e-mail:

 

Jeżeli chcecie Państwo uzyskać informacje o:

  • awariach i przerwach w dostawie ciepła oraz przewidywanym czasie ich usunięcia, lub
  • zgłosić wystąpienie awarii lub zakłóceń w dostarczaniu ciepła

prosimy o kontakt z Dyspozytorem Ruchu  - budynek Wydziału Sieci i Węzłów - Przemyśl przy ul. Płowiecka 8, I piętro, pok. nr 3, 
tel. 16 670-03-71, 519-147-071 lub nr Pogotowia Ciepłowniczego - tel. 993.


Przyjmowanie stron w sprawie skarg i wniosków:
Prezes Zarządu Tomasz Szczerbowski - codziennie w godz. 8.00 - 13.00