Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz rejestrów i ewidencji

prowadzonych w MPEC Przemyśl Sp. z o.o.

 

Na podstawie Art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. f, w związku z Art. 4 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. Dz.U. 2019 poz. 1429) informujemy, że w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Przemyślu Sp. z o.o. prowadzone są poniższe rejestry i ewidencje (stan na dzień 25.10.2021r.).

WYDZIAŁ SIECI I WĘZŁÓW
1. Rejestr zgłoszeń i interwencji
2. Raporty pracy węzłów
3. Raporty pracy sieci
4. Raporty pracy instalacji odbiorczej wraz z logotermami
5. Rejestr ubytków wody sieciowej
6. Rejestr kontroli
7. Rejestr wydawanych poleceń pisemnych i ustnych
8. Rejestr awarii urządzeń cieplnych (węzły i sieci)
9. Rejestr protokołów prac dodatkowych
10. Rejestr zleceń remontowych i inwestycyjnych
11. Rejestr poleceń włączeń i wyłączeń dostawy ciepła do obiektów
12. Rejestr liczników ciepła i wodomierzy
13. Rejestr protokołów prac wykonywanych na granicy dostawy ciepła
14. Rejestr protokołów pomiarów elektrycznych
15. Rejestr faktur przychodzących za materiały i usługi
16. Rejestr faktur za energię elektryczną
17. Rejestr szkoleń bhp stanowiskowych
18. Rejestr prac spawalniczych
19. Rejestr kart drogowych
20. Rejestr likwidacji urządzeń
21. Rejestr pieczęci
22. Rejestr druków ścisłego zarachowania,
23. Ewidencja odzieży i środków ochrony osobistej
24. Rejestr zużycia paliw płynnych

DZIAŁ UMÓW I ROZLICZEŃ
1. Rejestr odbiorców ciepła
2. Rejestr wystawianych faktur
3. Rejestr umów na korzystanie z pomieszczeń węzłów cieplnych

DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI
1. Dziennik korespondencyjny pism wychodzących i przychodzących
2. Ewidencja zarządzeń i poleceń wewnętrznych
3. Rejestr kontroli zewnętrznych
4. Ewidencja zasobu archiwum zakładowego
5. Ewidencja (kartoteka) urlopów
6. Rejestr zwolnień lekarskich
7. Rejestr pracowników przyjętych i zwolnionych z pracy
8. Ewidencja akt osobowych
9. Rejestr delegacji służbowych
10. Ewidencja kar porządkowych
11. Ewidencja zaświadczeń lekarskich – badania wstępne, kontrolne, okresowe
12. Ewidencja kursów bhp
13. Ewidencja udzielonych pożyczek z ZFŚS
14. Ewidencja wykorzystania ZFŚS przez pracowników
15. Ewidencja zaświadczeń kwalifikacyjnych „D” i „E”
16. Ewidencja dzieci pracowników wyjeżdżających na kolonie, obozy, itp.
17. Rejestr wysłanej dokumentacji w sprawie kapitału początkowego
18. Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
19. Rejestr podatku VAT zakupu, sprzedaży
20. Rejestr zaliczek
21. Rejestr faktur i not korygujących

DZIAŁ ROZWOJU I INWESTYCJI
1. Rejestr wniosków o określenie warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej
2. Rejestr umów przyłączeniowych

BHP
1. Rejestr wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia na stanowisku pracy
2. Rejestr wypadków przy pracy
3. Rejestr szkoleń z zakresu bhp

PEŁNOMOCNIK DS SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
1. Rejestr zamówień publicznych
2. Rejestr dokumentacji systemów zarządzania jakością
3. Kadry i Płace
4. Baza danych klientów MPEC Przemyśl Sp. z o.o.
5. Rejestr korespondencji MPEC Przemyśl Sp. z o.o.