Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZEZWOLENIE NA EMISJĘ GAZÓW CIEPLARNIANYCH

z instalacji ciepłowni przy ul. Emilii Plater 8


Zgodnie z art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 568, z późn. zm.), eksploatacja instalacji jest dozwolona wyłącznie po uzyskaniu zezwolenia.

Rodzaje tych instalacji zostały zdefiniowane w ustawie jako: "stacjonarne urządzenie techniczne lub zespół takich urządzeń, w których są prowadzone jedno lub więcej działań określonych w załączniku nr 1 do ustawy oraz wszelkie inne czynności posiadające bezpośredni techniczny związek ze wskazanymi działaniami prowadzonymi w danym miejscu, które powodują emisję lub mają wpływ na jej wielkość".

Ponieważ w ciepłowni Zasanie następuje "spalanie paliw w instalacjach o całkowitej nominalnej mocy cieplnej przekraczającej 20 MW", o którym mowa w załączniku do wspomnianej ustawy, MPEC wystąpił z wnioskiem do Prezydenta Miasta Przemyśla o wydanie zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych z instalacji ciepłowni zlokalizowanej przy ul. E. Plater 8 w Przemyślu.

Zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych z instalacji ciepłowni MPEC Przemyśl Sp. z o.o. zlokalizowanej przy ul. E. Plater 8 w Przemyślu zostało udzielone decyzją Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 23.08.2016r. znak: AOŚ.6227.3.2016.


Poniżej zamieściliśmy skan wspomnianej decyzji w formacie pdf.

PDFDecyzja - Zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych z instalacji Ciepłownia Zasanie (3,18MB)