Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

POZWOLENIE ZINTEGROWANE
na prowadzenie instalacji Ciepłownia Zasanie


Zgodnie z art. 201 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.), prowadzenie instalacji, której funkcjonowanie, ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w niej działalności, może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, wymaga pozwolenia zintegrowanego.

Rodzaje takich instalacji zostały określone w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1169).

Funkcjonowanie Ciepłowni Zasanie, z uwagi na eksploatowaną w niej „instalację do spalania paliw o nominalnej mocy nie mniejszej niż 50 MW”, wymaga uzyskania pozwolenia zintegrowanego.

Pozwolenie zintegrowane na prowadzenie instalacji Ciepłownia Zasanie zostało udzielone decyzją Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 28.04.2015r. znak KOŚ-II.6223.5.2015, zmienioną decyzjami:  BGP.6223.16.2015 z dnia 30.12.2015r.; AOŚ.6223.21.2016 z dnia 21.11.2016r.; AOŚ.6223.6.2018 z dnia 16.04.2018r. oraz AOŚ.6223.16.2018 z dnia 10.07.2018r.Poniżej zamieściliśmy skany wspomnianych decyzji w formacie pdf.

PDFPozwolenie zintegrowane - decyzja Prez. M. Przemyśla z dnia 28.04.2015r. (9,25MB)

PDFPozwolenie zintegrowane - zmiana - decyzja Prez. M. Przemyśla z dnia 30.12.2015r. (8,94MB)

PDFPozwolenie zintegrowane - zmiana - decyzja Prez. M. Przemyśla z dnia 21.11.2016r. (11,11MB)

PDFPozwolenie zintegrowane - zmiana - decyzja Prez. M. Przemyśla z dnia 16.04.2018r. (665,71KB)

PDFPozwolenie zintegrowane - zmiana - decyzja Prez. M. Przemyśla z dnia 10.07.2018r. (715,48KB)