Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wpływie wytwarzania ciepła w roku 2023 na środowisko w zakresie emisji dwutlenku węgla, dwutlenku siarki, tlenków azotu, pyłów i radioaktywnych odpadów

Informacja opublikowana na podstawie § 23 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz.U.2007.16.92)

 

Ciepło zasilające miejską sieć ciepłowniczą eksploatowaną przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o. w roku 2023 wytwarzane było w dwóch źródłach ciepła - ciepłowni Zasanie, zlokalizowanej w Przemyślu przy ul. E. Plater 8 oraz Elektrociepłowni Przemyśl znajdującej się w fazie prac rozruchowych.

CIEPŁOWNIA ZASANIE


Emisja zanieczyszczeń pyłowych i gazowych w 2023 roku:

CO2 (dwutlenek węgla) - 38.768 Mg
SO2 (dwutlenek siarki) - 157 Mg
NOx (tlenki azotu) - 58 Mg
CO (tlenek węgla) - 11 Mg
pył całkowity - 4 Mg
benzo(a)piren - 0,000105 Mg
sadza - 0,562 Mg
opady radioaktywne - nie wystąpiły

Powyższe dane zostały udostępnione przez PGNiG TERMIKA Energetyka Przemyśl Sp. z o.o.

 

ELEKTROCIEPŁOWNIA PRZEMYŚL

 

Emisja zanieczyszczeń pyłowych i gazowych w 2023 roku:

CO2 (dwutlenek węgla) - 13.550,9 Mg
SO2 (dwutlenek siarki) - 0,00 Mg
NOx (tlenki azotu) - 9,70 Mg
CO (tlenek węgla) - 6,96 Mg
pył całkowity - 0,12 Mg
benzo(a)piren - 0,00 Mg
sadza - 0,00 Mg
opady radioaktywne - nie wystąpiły

Powyższe dane zostały udostępnione przez PGNiG TERMIKA Energetyka Rozproszona Sp. z o.o.