Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja za rok 2023 - sprawozdanie z działań dot. efektywnego systemu - Sieć S2

Informacja za rok 2023

Sprawozdanie z działań mających na celu osiągnięcie przez MPEC Przemyśl Sp. z o.o. efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego

Dotyczy systemu ciepłowniczego w skład którego wchodzi sieć ciepłownicza wysokoparametrowa eksploatowana przez MPEC Przemyśl Sp. z o.o., oznaczona jako S2.

Na podstawie  art. 7b ust. 5 pkt 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne  (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385, z późn. zm.) Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o. przekazuje informację dotyczącą działań mających na celu osiągnięcie efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego - sieci ciepłowniczej osiedla mieszkaniowego przy ul. Ofiar Katynia w Przemyślu, oznaczone jako sieć S2. 

Sprawozdanie z działań mających na celu osiągnięcie efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego, o którym mowa w art. 7b ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne  -  złożone Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki oraz ministrowi właściwemu do spraw energii.

PDFSprawozdanie dla Prezesa URE dot. działań mających na celu osiągnięcie efektywnego systemu ciepłowniczego za rok 2023 - Sieć S2 (797,36KB)