Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wskaźnik Wp,c za rok 2023

Informacja za rok 2023 o wartości współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla sieci ciepłowniczej, bez względu na ilość i rodzaj źródeł ciepła oraz technologii wykorzystywanych do wytwarzania i dostarczania ciepła  (WP,C)

Na podstawie pkt 1.3 załącznika nr 4 do Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (tekst jedn. Dz.U. 2023 poz. 1220), Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o. przekazuje informację dotyczącą wartości współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla sieci ciepłowniczej (sieć S1), bez względu na ilość i rodzaj źródeł ciepła oraz technologii wykorzystywanych do wytwarzania i dostarczania ciepła.

WARTOŚCI WSPÓŁCZYNNIKA NAKŁADU NIEODNAWIALNEJ ENERGII PIERWOTNEJ DLA SIECI CIEPŁOWNICZEJ, BEZ WZGLĘDU NA ILOŚĆ I RODZAJ ŹRÓDEŁ CIEPŁA ORAZ TECHNOLOGII WYKORZYSTYWANYCH DO WYTWARZANIA I DOSTARCZANIA CIEPŁA (WP,c) WYNOSI  0,952.

Powyższa wartość współczynnika WPC określoną wzorem:

WP,c = (Ʃ(wP,i * Hch,i) – Ʃ(wel * El)) : ƩQK,i

obliczono na podstawie poniższych danych i wartości:

WPC

Współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej

0,952

wP,i

Współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej określony w tabeli odpowiedni dla danego nośnika energii finalnej (węgiel kamienny, gaz ziemny)

1,1

Wel

Współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej określony w tabeli dla danego nośnika energii finalnej (gaz ziemny)

1,1

Hch,i

ilość energii wprowadzonej w paliwie – węgiel kamienny do źródła ciepła - 18.294 (ilość Mg paliwa) x 23,487 (średnia wartość opałowa w MJ/kg)

429.671

GJ

119.353

MWh

Hch,i

ilość energii wprowadzonej w paliwie – gaz ziemny do źródła ciepła:

- do kotłów części ciepłowniczej – 322.071 (m3 paliwa) x 36.540 (średnia wartość opałowa w kJ/m3)

- do jednostek kogeneracyjnych – 6.119.358 (m3 paliwa) x 36.540 (średnia wartość opałowa w kJ/m3)

235.369

GJ

65.380

MWh

Wel

współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla energii elektrycznej z produkcji mieszanej, określony w tabeli

2,5

El

sumę ilości energii elektrycznej brutto wytworzonej w ciągu roku z układu kogeneracyjnego

24.835,08

MWh

QKc,i

ilość ciepła dostarczoną w ciągu roku z sieci ciepłowniczej do odbiorców końcowych przyłączonych do tej sieci

393.280

GJ

109.244

MWh

Powyższe obliczenia zostały przeprowadzone w oparciu o dane przekazane przez wytwórców ciepła i energii elektrycznej: PGNiG TERMIKA Energetyka Przemyśl Sp. z o.o. i PGNiG TERMIKA Energetyka Rozproszona Sp. z o.o.

Oficjalna informacja o współczynniku Wpc

PDFInformacja MPEC Przemyśl Sp. z o.o. w sprawie współczynnika Wpc za rok 2023 (944,10KB)