Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wskaźnik Wi za rok 2022

Informacja za rok 2022 o wartości współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla ciepła dostarczanego z miejskiego systemu ciepłowniczego  (Wi)

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Sp. z o.o. informuje, że obliczony w oparciu o metodologię określoną w Załączniku nr 1 pkt. 3.1.3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 376, zm.: Dz.U. 2017 poz. 22, Dz.U. 2019 poz. 1829) wartości współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla ciepła dostarczanego z miejskiego systemu ciepłowniczego, obliczony wg danych za rok 2022 wynosi:

Wi = 1,29

Powyższa wartość współczynnika Wi za rok 2022 została obliczona na podstawie współczynników Wi określonych w Tabeli 1 – załącznika nr 1 pkt. 3.1.3. ww rozporządzenia oraz poniższych wartości (udziałów) rodzajów ciepła w zależności od sposobu zasilania i rodzaju nośnika energii w sumarycznym strumieniu ciepła wprowadzonego do sieci ciepłowniczej MPEC Przemyśl Sp. z o.o.

Wi

Wartość współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie i dostarczenie ciepła sieciowego z ciepłowni (rodzaj nośnika energii - węgiel kamienny)

1,30

 

Procentowy udział ciepła sieciowego wytworzonego z węgla kamiennego w sumarycznym strumieniu ciepła wprowadzonego do sieci ciepłowniczej

97,98 %

Wi

Wartość współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie i dostarczenie ciepła sieciowego z ciepłowni (rodzaj nośnika energii – gaz ziemny)

1,20

 

Procentowy udział ciepła sieciowego z ciepłowni wytworzonego z gazu ziemnego w sumarycznym strumieniu ciepła wprowadzonego do sieci ciepłowniczej

1,18 %

Wi

Wartość współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie i dostarczenie ciepła sieciowego z kogeneracji (rodzaj nośnika energii – gaz ziemny)

0,80

 

Procentowy udział ciepła sieciowego z kogeneracji wytworzonego z gazu ziemnego w sumarycznym strumieniu ciepła wprowadzonego do sieci ciepłowniczej

0,84 %

Powyższe obliczenia zostały przeprowadzone w oparciu o dane przekazane przez wytwórców ciepła i energii elektrycznej: PGNiG TERMIKA Energetyka Przemyśl Sp. z o.o. i PGNiG TERMIKA S.A.

Oficjalna informacja o współczynniku Wi

PDFInformacja MPEC Przemyśl Sp. z o.o. w sprawie współczynnika Wi za rok 2022 (815,68KB)