Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wskaźnik Wpc za rok 2022

Informacja za rok 2022 o wartości współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla sieci ciepłowniczej, bez względu na ilość i rodzaj źródeł ciepła oraz technologii wykorzystywanych do wytwarzania i dostarczania ciepła  (WPC)

Na podstawie pkt 1.3 załącznika nr 4 do Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (Dz.U. 2017 poz. 1912, zm. Dz.U. 2022 poz. 956), Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o. przekazuje informację dotyczącą wartości współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla sieci ciepłowniczej, bez względu na ilość i rodzaj źródeł ciepła oraz technologii wykorzystywanych do wytwarzania i dostarczania ciepła.

WARTOŚCI WSPÓŁCZYNNIKA NAKŁADU NIEODNAWIALNEJ ENERGII PIERWOTNEJ DLA SIECI CIEPŁOWNICZEJ, BEZ WZGLĘDU NA ILOŚĆ I RODZAJ ŹRÓDEŁ CIEPŁA ORAZ TECHNOLOGII WYKORZYSTYWANYCH DO WYTWARZANIA I DOSTARCZANIA CIEPŁA (WPC) WYNOSI  1,607.

Powyższa wartość współczynnika WPC określoną wzorem:

WPC = (Ʃ(wP,i * Hch,i) – Ʃ(wel * El)) : ƩQK,i

obliczono na podstawie poniższych danych i wartości:

WPC

Współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej

1,607

wP,i

Współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej określony w tabeli odpowiedni dla danego nośnika energii finalnej (węgiel kamienny, gaz ziemny)

1,1

Wel

Współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej określony w tabeli dla danego nośnika energii finalnej (gaz ziemny)

1,1

Hch,i

ilość energii wprowadzonej w paliwie – węgiel kamienny do źródła ciepła - 27.371 (ilość Mg paliwa) x 23,037 (średnia wartość opałowa w MJ/kg)

630.546

GJ

175.152

MWh

Hch,i

ilość energii wprowadzonej w paliwie – gaz ziemny do źródła ciepła:

- do kotłów części ciepłowniczej – 179.712 (m3 paliwa) x 35.802 (średnia wartość opałowa w kJ/m3)

- do jednostek kogeneracyjnych – 142.334 (m3 paliwa) x 35.755 (średnia wartość opałowa w kJ/m3)

11.523,3

GJ

3.201

MWh

Wel

współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla energii elektrycznej z produkcji mieszanej, określony w tabeli

2,5

El

sumę ilości energii elektrycznej brutto wytworzonej w ciągu roku z układu kogeneracyjnego

1.061

MWh

QKc,i

ilość ciepła dostarczoną w ciągu roku z sieci ciepłowniczej do odbiorców końcowych przyłączonych do tej sieci

433.670

GJ

120.464

MWh

Powyższe dane zostały udostępnione przez wytwórców ciepła i energii elektrycznej - PGNiG TERMIKA Energetyka Przemyśl Sp. z o.o. i PGNiG TERMIKA S.A., natomiast dane dotyczące QKc,i - dane własne MPEC Przemyśl Sp. z o.o.

Oficjalna informacja o współczynniku Wpc

PDFInformacja MPEC Przemyśl Sp. z o.o. w sprawie współczynnika Wpc za rok 2022 (288,12KB)