Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wskaźnik Wpc za rok 2021

Informacja za rok 2021 o wartości współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla sieci ciepłowniczej, bez względu na ilość i rodzaj źródeł ciepła oraz technologii wykorzystywanych do wytwarzania i dostarczania ciepła  (WPC)

Na podstawie pkt 1.3 załącznika nr 4 do Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 5 października 2017r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (Dz.U. 2017 poz. 1912), Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o. przekazuje informację dotyczącą wartości współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla sieci ciepłowniczej, bez względu na ilość i rodzaj źródeł ciepła oraz technologii wykorzystywanych do wytwarzania i dostarczania ciepła.

WARTOŚCI WSPÓŁCZYNNIKA NAKŁADU NIEODNAWIALNEJ ENERGII PIERWOTNEJ DLA SIECI CIEPŁOWNICZEJ, BEZ WZGLĘDU NA ILOŚĆ I RODZAJ ŹRÓDEŁ CIEPŁA ORAZ TECHNOLOGII WYKORZYSTYWANYCH DO WYTWARZANIA I DOSTARCZANIA CIEPŁA (WPC) WYNOSI  1,578.

Powyższa wartość współczynnika WPC określoną wzorem:

WPC = (Ʃ(wP,i * Hch,i) – Ʃ(wel * El)) : ƩQK,i

obliczono na podstawie poniższych danych i wartości:

WPC

Współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej

1,578

wP,i

Współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej określony w tabeli dla danego nośnika energii finalnej (węgiel kamienny)

1,1

Hch,i

ilość energii wprowadzonej w paliwie do źródła ciepła

31.734 (ilość Mg paliwa) x 21,539 (średnia wartość opałowa)

683.519

GJ

189.866

MWh

Wel

współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla energii elektrycznej z produkcji mieszanej

1,1

El

sumę ilości energii elektrycznej brutto wytworzonej w ciągu roku z układu kogeneracyjnego

0

QKc,i

ilość ciepła dostarczoną w ciągu roku z sieci ciepłowniczej do odbiorców końcowych przyłączonych do tej sieci

476.409

GJ

132.336

MWh

Powyższe dane dotyczące wielkości Hch,i zostały udostępnione przez wytwórcę ciepła - PGNiG TERMIKA Energetyka Przemyśl Sp. z o.o., natomiast dane dotyczące QKc,i - dane własne MPEC Przemyśl Sp. z o.o.