Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PLAN WPROWADZANIA OGRANICZEŃ W DOSTARCZANIU CIEPŁA
na lata 2022 - 2025

Podstawę prawną wprowadzania ograniczenia w dostarczaniu ciepła stanowią poniższe akty prawne:

  1. Art. 11 ust. 1 i ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia  1997 r. – Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r.  poz. 716 z późniejszymi zmianami);
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2021r. „w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła” (Dz.U.2021 poz. 2209);
  3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007r. „w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych” (Dz. U. 2007 poz.92); 
  4. § 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 lutego 2003 r. w sprawie zapasów paliw w przedsiębiorstwach  energetycznych (Dz. U. nr 39, poz. 338) do utrzymywania zapasów węgla kamiennego.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Sp. z o.o. jako przedsiębiorstwo wykonujące działalność gospodarczą w zakresie zaopatrzenia w ciepło, opracowało dokument pn. „Plan wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu ciepła na lata 2022 – 2025” wraz z załącznikami wymienionymi w treści dokumentu, który skonsultowało i uzgodniło z wytwórcą ciepła dostarczanego do systemu ciepłowniczego - spółką PGNiG TERMIKA Energetyka Przemyśl Sp. z o.o. a następnie przedstawiło do uzgodnienia Wojewodzie Podkarpackiemu.

Plan ten został uzgodniony i przesłany przez Wojewodę Podkarpackiego pismem z dnia 17.05.2022r.

Zgodnie z § 15 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2021r. „w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła” (Dz.U.2021 poz. 2209) „Plan wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu ciepła na lata 2022 – 2025” wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2022r. i obowiązuje do dnia 30 czerwca 2025r.

W załączeniu zamieszczamy Plan wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu ciepła na lata 2022 – 2025 wraz z kartą uzgodnień oraz pismo Wojewody Podkarpackiego w tej sprawie.


PDFPlan wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu ciepła na lata 2022 - 2025 (6,92MB)

PDFKonsultacje i uzgodnienia planu wprowadzania ograniczeń 2022-2025 (196,38KB)

PDFPismo Wojewody Podkarpackiego - uzgodnienie planu ograniczeń 2022-2025 (238,91KB)