Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wpływie wytwarzania ciepła w roku 2021 na środowisko w zakresie emisji dwutlenku węgla, dwutlenku siarki, tlenków azotu, pyłów i radioaktywnych odpadów

Informacja opublikowana na podstawie § 23 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz.U.2007.16.92)


Ciepło zasilające miejską sieć ciepłowniczą eksploatowaną przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o. w roku 2021 wytwarzane było w jednym źródle ciepła - Ciepłowni Zasanie, zlokalizowanej w Przemyślu przy ul. E. Plater 8.

Do 31.08.2021r. ciepłownia Zasanie eksploatowana była przez MPEC Przemyśl Sp. z o.o. Od 01.09.2021r. ciepłownia Zasanie znajduje się w eksploatacji PGNiG TERMIKA Energetyka Przemyśl Sp. z o.o.

W roku 2021 w ww źródle ciepła zostało wytworzone 560.625 GJ ciepła.

Emisja zanieczyszczeń pyłowych i gazowych w 2021 roku:

CO2 (dwutlenek węgla) - 57.774 Mg
SO2 (dwutlenek siarki) - 150 Mg
NOx (tlenki azotu) - 79 Mg
CO (tlenek węgla) - 18 Mg
pył całkowity - 9 Mg
benzo(a)piren - 0,0000049 Mg
sadza - 11 Mg
opady radioaktywne - nie wystąpiły

 

Powyższe dane zostały udostępnione przez PGNiG TERMIKA Energetyka Przemyśl Sp. z o.o.