Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zestaw monitoringowy - kamery cyfrowe

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - PRZETARG NA ZAKUP KAMER CYFROWYCH (ZESTAWU MONITORINGOWEGO)

o wartości zamówienia nie przekraczającego 30.000 Euro

w trybie

ZAPYTANIA O CENĘ

 
 1. ZAMAWIAJĄCY

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o. ul. Płowiecka 8,37-700 Przemyśl
tel.: 16 670-74-02
fax: 16 670-53-84
e-mail:
web: www.mpec.przemysl.pl
KRS: 0000127415
NIP: 795-020-07-28
REGON: 650024129

 1. TRYB I KATEGORIA ZAMÓWIENIA

Tryb zamówienia - zapytanie o cenę
Kategoria zamówienia - dostawa sprzętu wg specyfikacji

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Zestaw monitoringowy / kamery cyfrowe o parametrach wg. poniższej specyfikacji:

 • Rejestrator cyfrowy 16 kanałów VGA/HDMI, 4K, H.265+, 4xSATA z możliwością montażu w szafie RACK 19'' (np. DS-7716NI-K4) –1 szt.
 • Kamera IP bullet 4Mpix, IR, zewnętrzna, technologia Darkfighter, analityka, WDR, EXIR z obiektywem 2,8mm (np. DS-2CD2T45FWD-I5) – 10 szt.
 • Kamera IP bullet, 4Mpix IR zewnętrzna, z obiektywem 4mm, H.265/H.265+, EasyIP 2.0+ (np. DS-2CD2T43G0-I8) – 1 szt.,
 • Kamera obrotowa IP 2Mpix, PTZ , dualna, zewnętrzna. IR, IP66, zoom 25x, ONVIF, H.265+, Darkfighter, EXIR (np. DS-2DE7225IW-AE) – 1 szt.
 • Dysk WD40PURZ Dysk HDD 4TB, PURZ, dedykowany do CCTV – 1 szt.
 • Pulpit sterowniczy joystick, RS-422, RS-485, RS232,USB, LCD (np.DS-1006KI) – 1 szt.
 • Switch PoE FastEthernet, 8 portów FE PoE/PoE+, 2 porty GE, 48V DC (np. OPTIVA VONT - SP1008/2) – 2 szt.
 • Akcesoria potrzebne do montażu ww urządzeń.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Oferta powinna być całościowa. W przeciwnym razie zostanie uznana za niekompletną i będzie podlegała odrzuceniu.

Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia przez jednego oferenta kilku ofert wariantowych.

 1. TRYB POSTĘPOWANIA

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z:

 • Regulaminem udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w MPEC Przemyśl Sp. z o.o.
 • Procedurą Systemu Zarządzania Jakością P-SZJ-023 "Zakupy" obowiązującą w MPEC Przemyśl Sp. z o.o.
 1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
 • Ofertę prosimy przesłać na adres Zamawiającego: MPEC Przemyśl Sp. z o.o. ul. Płowiecka 8, 37-700 Przemyśl, złożyć do skrzynki podawczej lub w pokoju nr 4 w siedzibie MPEC, w terminie do dnia 2 lipca 2020r. do godz. 12.00. Ofertę prosimy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem: "Oferta na zakup kamer cyfrowych dla obiektu Płowiecka 8". Oferta powinna zawierać: wartość netto, wartość podatku, potwierdzenie terminu realizacji zadania.
 1. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA - WYKONANIA USŁUGI

Dostawa przedmiotu zamówienia (kompletnego) do siedziby Zamawiającego - maksymalnie do dnia 20 lipca 2020r.

 1. WARUNKI PŁATNOŚCI

Płatność przelewem w terminie nie krótszym niż 14 dni od daty wystawienia faktury, po wykonaniu usługi.

 1. KRYTERIUM OCENY OFERTY

Ocena oferty (całościowa) dokonana zostanie na podstawie poniższych kryteriów:

 1. Cena oferty – 100%
 1. INFORMACJE DODATKOWE

Informacji dodatkowych w sprawie postępowania udziela w dni robocze w godz. 7.00 – 15.00 Władysław Procyk (Dział Rozwoju i Inwestycji MPEC Przemyśl Sp. z o.o.)

tel. 16 670-74-02 wew. 246, tel. mob. 519 116 386

e-mail:

Informacje można także uzyskać osobiście w siedzibie MPEC.
 

Przemyśl, dnia 16.06.2020r.PDFProtokół z oceny ofert i wyboru oferty (1 008,53KB)