Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PLAN WPROWADZENIA OGRANICZEŃ W DOSTARCZANIU CIEPŁA
na lata 2020 - 2023

Podstawę prawną ograniczenia w dostarczaniu i poborze ciepła stanowią poniższe akty prawne:

  1. Art. 11 ust. 1 i ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia  1997 r. – Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r.  poz. 833 z późniejszymi zmianami);
  2. § 8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2007 w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzenia ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła (Dz. U. nr 133, poz. 924) do opracowania planu wprowadzenia ograniczeń w dostarczania  ciepła zwanego dalej „Planem ograniczeń”.
  3. § 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 lutego 2003 r. w sprawie zapasów paliw w przedsiębiorstwach  energetycznych (Dz. U. nr 39, poz. 338) do utrzymywania zapasów węgla kamiennego.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Sp. z o.o. jako przedsiębiorstwo wykonujące działalność gospodarczą w zakresie zaopatrzenia w ciepło, przedstawiło do uzgodnień Wojewodzie Podkarpackiemu opracowany dokument pn. „Plan wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu ciepła na lata 2020 – 2023” wraz z załącznikami wymienionymi w treści dokumentu.

Plan ten został uzgodniony i przesłany przez Wojewodę Podkarpackiego pismem z dnia 03.06.2020r.

W załączeniu zamieszczamy Plan wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu ciepła na lata 2020 – 2023 oraz pismo Wojewody Podkarpackiego w tej sprawie.


PDFPismo Wojewody Podkarpackiego - uzgodnienie planu ograniczeń (237,59KB)

PDFPlan wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu ciepła na lata 2020 - 2023 (4,18MB)