Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Montaż licznika ciepła DN 300

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - PRZETARG NA MONTAŻ LICZNIKA CIEPŁA DN 300

o wartości zamówienia nie przekraczającego 30.000 Euro

w trybie

ZAPYTANIA O CENĘ

 
 1. ZAMAWIAJĄCY

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o. ul. Płowiecka 8,37-700 Przemyśl
tel.: 16 670-74-02
fax: 16 670-53-84
e-mail:
web: www.mpec.przemysl.pl
KRS: 0000127415
NIP: 795-020-07-28
REGON: 650024129

 1. TRYB I KATEGORIA ZAMÓWIENIA

Tryb zamówienia - zapytanie o cenę
Kategoria zamówienia - usługa.

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Montaż licznika ciepła DN 300, licznik PN16, przepływ 1200 m3/h w ciepłowni Zasanie

Zakres dostawy i prac:

 • montaż licznika wraz z zabudową z blachy ocynkowanej i izolacja cieplna (dostawa licznika po stronie MPEC),
 • montaż przepustnicy kołnierzowej DN300 (dostawa przepustnicy po stronie MPEC),
 • kołnierze DN300 – 4 szt.,
 • rura stalowa bez szwu DN300 – 5 m,
 • zwężki DN 400/300 – 2 szt.,
 • demontaż izolacji na długości 10 m,
 • demontaż licznika i rurociągu na długości 8 m,
 • wykonanie nowej izolacji ciepłochronnej z wełny mineralnej gr 10 cm w osłonie z blachy aluminiowej.
 1. TRYB POSTĘPOWANIA

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w MPEC Przemyśl Sp. z o.o.

 1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
 • Ofertę prosimy przesłać na adres Zamawiającego: MPEC Przemyśl Sp. z o.o. ul. Płowiecka 8, 37-700 Przemyśl, złożyć do skrzynki podawczej lub w pokoju nr 4 w siedzibie MPEC, w terminie do dnia 9 czerwca 2020r. do godz. 12.00. Ofertę prosimy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem: "Oferta na montaż licznika ciepła DN 300". Oferta powinna zawierać: wartość netto, wartość podatku, potwierdzenie terminu realizacji zadania.
 • Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9 czerwca 2020r. o godz. 12.30 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Płowieckiej 8 w Przemyślu.
 1. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA - WYKONANIA USŁUGI

06.07.2020r. - 09.07.2020r.

 1. WARUNKI PŁATNOŚCI

Płatność przelewem w terminie nie krótszym niż 14 dni od daty wystawienia faktury, po wykonaniu usługi.

 1. KRYTERIUM OCENY OFERTY

Ocena oferty dokonana zostanie na podstawie poniższych kryteriów:

 1. Cena oferty – 100%
 1. INFORMACJE DODATKOWE

Informacji dodatkowych w sprawie postępowania udziela w dni robocze w godz. 7.00 – 15.00 Dział Rozwoju i Inwestycji MPEC Przemyśl Sp. z o.o. – tel. 16 670-74-02. Informacje można także uzyskać osobiście w siedzibie MPEC.
 

Przemyśl, dnia 26.05.2020r.


PDFProtokół z wyboru oferty (361,03KB)