Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zamówienia powyżej 30 tys. €


zamówienie na  Budowa sieci ciepłowniczej przez most i wiadukt
zamawiający:  Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o.
tryb zamówienia:  Przetarg nieograniczony
rodzaj zamówienia:  Budowa sieci ciepłowniczej - zgodnie z dokumentacją techniczną
nr sprawy:  7/ZP/2020
wartość:  0
termin składania ofert:  14.01.2021r. do godz. 12.00  20.01.2021r. do godz. 12.00
termin otwarcia ofert:  14.01.2021r. godz. 12.30  20.01.2021r. godz. 12.30
termin rozstrzygnięcia.:  do 21.01.2021r.  do 27.01.2021r.
wynik postępowania:  rozstrzygnięty

zamówienie na  Zakup samochodu ciężarowego do 3,5 tony
zamawiający:  Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o.
tryb zamówienia:  Przetarg nieograniczony
rodzaj zamówienia:  Zakup samochodu ciężarowego - zgodnie ze specyfikacją
nr sprawy:  8/ZP/2020
wartość:  0
termin składania ofert:  14.12.2020r. do godz. 12.00  16.12.2020r. do godz. 12.00 17.12.2020r. do godz. 12.00
termin otwarcia ofert:  14.12.2020r. do godz. 13.30 16.12.2020r. do godz. 13.30  17.12.2020r. o godz. 13.30
termin rozstrzygnięcia.:  do 16.12.2020r. do 18.12.2020r
uwagi:

W dniu 10.12.2020r. została zmodyfikowana treść ogłoszenia w zakresie parametrów technicznych oraz terminów składania, otwarcia ofert oraz wyboru oferenta. Mając powyższe na uwadze, publikujemy zmienione ogłoszenie oraz informację na ten temat.

W dniu 15.12.2020r. została zmodyfikowana treść ogłoszenia w zakresie parametrów technicznych oraz terminów składania i otwarcia ofert. Mając powyższe na uwadze, publikujemy zmienione ogłoszenie oraz informację na ten temat.

wynik postępowania:  rozstrzygnięty

zamówienie na  Wykonanie kompaktowych węzłów cieplnych
zamawiający:  Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o.
tryb zamówienia:  Przetarg nieograniczony
rodzaj zamówienia:  Wykonanie węzłów cieplnych - zgodnie z wytycznymi technicznymi
nr sprawy:  5/ZP/2020
wartość:  0
termin składania ofert:  17.09.2020r. do godz. 12.00
termin otwarcia ofert:  17.09.2020r. godz. 12.00
termin rozstrzygnięcia.:  do 18.09.2020r.
wynik postępowania:  rozstrzygnięty

zamówienie na  Budowa przyłączy ciepłowniczych wysokoparametrowych
zamawiający:  Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o.
tryb zamówienia:  Przetarg nieograniczony
rodzaj zamówienia:  Wykonanie przyłączy - zgodnie ze specyfikacją
nr sprawy:  3/ZP/2020
wartość:  0
termin składania ofert:  22.07.2020r. do godz. 12.00
termin otwarcia ofert:  22.07.2020r. godz. 12.00
termin rozstrzygnięcia.:  do 28.07.2020r.
wynik postępowania:  rozstrzygnięty

zamówienie na  Dostawa miału węglowego na sezon grzewczy 2020/2021
zamawiający:  Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o.
tryb zamówienia:  Wybór najkorzystniejszej oferty
rodzaj zamówienia:  Dostawa
nr sprawy:  2/P/2020
wartość:  0
termin składania ofert:  27.04.2020r. godz. 15.00
termin otwarcia ofert:  28.04.2020r. godz. 8.00
wynik postępowania:  rozstrzygnięty