Szukaj w biuletynie:
 
     
Menu serwisu:
 INFORMACJA DOTYCZĄCA NIEODNAWIALNEJ ENERGII PIERWOTNEJ Wi


W tym podmenu znajdują się informacje dotyczące wskaźnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla ciepła sieciowego w przemyskim systemie ciepłowniczym eksploatowanym przez MPEC w Przemyślu Spółka z o.o.


Podstawa prawna
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (Dz.U.2015.478)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. 2015, poz. 376)


« powrót