Szukaj w biuletynie:
 
     
Menu serwisu:
 INFORMACJA O POCHODZENIU CIEPŁA


W tym podmenu znajdują się informacje dotyczące procentowego udziału ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii, ciepła z instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych, w łącznej ilości ciepła dostarczonego do sieci

Podstawa prawna
art. 116 ust. 13 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U.2015.478)

« powrót