Przejdź do treści strony WCAG

Inspektor Ochrony Danych

Inspektorem Ochrony Danych w MPEC Przemyśl Sp. z o.o. jest Marek Niklewicz.

Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

  • listownie na adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o. ul. Płowiecka 8, 37-700 Przemyśl
  • przez e-mail: 
  • telefonicznie: 16 670-42-53 wew. 250