Przejdź do treści strony WCAG

Władze Spółki

Organy Spółki:

Zgodnie z Umową Spółki, organami MPEC Przemyśl Spółka. z o.o. są:
- zgromadzenie wspólników
- rada nadzorcza
- zarząd

Zgromadzenie Wspólników:

Jedynego właściciela Spółki - Gminę Miejską Przemyśl, posiadającego 100% udziałów reprezentuje w Zgromadzeniu Wspólników Prezydent Miasta Przemyśla. Obecnie (od 22.11.2018r.) funkcję tę pełni Wojciech Bakun.

Rada Nadzorcza:

Skład Rady Nadzorczej MPEC Przemyśl Sp. z o.o tworzą (od 01.01.2020r.)

Dawid Pelc - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Zbigniew Sawecki - Sekretarz Rady Nadzorczej
Czesław Nowak - Członek Rady Nadzorczej
Andrzej Szlęzak - Członek Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki:

Zarząd MPEC Przemyśl Sp. z o.o tworzą (od 2003r.):

Kazimierz Stec - Prezes Zarządu
Maciej Patoczka - Członek Zarządu V-ce Prezes ds. Produkcji i Sprzedaży